Románský a raně gotický cisterciácký konvent na Velehradě byl vybudován na počátku 13. století v blízkosti někdejšího jednoho z velkomoravských center, Starého Města – Veligradu. V roce 1421 byl vypálen moravskými husity, sídlícími na ostrově řeky Moravy nedaleko vsi Nedakonic. Později byl obnoven a v 17. a 18. století barokně přestavěn. Ke zrušení kláštera došlo za císaře Josefa II. Následujících oprav se dočkal na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století. Dnes je Velehrad významným poutním místem s volně přístupnou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv.Cyrila a Metoděje (národní kulturní památka) a zajímavým podzemním lapidáriem. Více na www.velehradinfo.cz.