Město Uherské Hradiště bylo založeno roku 1257 králem Přemyslem Otakarem II. k ochraně jihovýchodní zemské hranice proti častým vpádům nepřátel českého státu. Původní pevnost s několikerými hradbami, věžemi a vodními kanály a s kolem protékající řekou Moravou tvořila dvě prostorná náměstí s přiléhajícími ulicemi. Městské opevnění bylo zdokonalováno dalšími věžemi a bastiony až do 18. století. Po zrušení pevnosti se město rozšířilo a k jeho rozkvětu postupně docházelo od konce 19. století, kdy tu vyrostly významné budovy a úřady. Vedle dvou kostelů je zde k vidění rekonstruovaný areál reduty, bývalý františkánský klášter, Slovácké muzeum s barokní galerií a další. Kolorit Uherského Hradiště doplňují staré měšťanské domy, stará a nová radnice, kašny, morový sloup a v neposlední řadě i proslulé vinné sklípky v městské části Mařatice. Více na www.uherske-hradiste.cz