modra

Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Skanzen-sídliště se člení na funkční celky a areály. První představuje opevnění se vstupní branou a strážními věžemi. Na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský, který plynule přechází v areál mocenský. Poněkud osamoceně stojí areál církevní. Okruh skanzenem uzavírá řemeslnický areál a informační centrum se zázemím. Více na www.archeoskanzen.cz

 

brdo

Na nejvyšším vrcholu pohoří Chřibů Brdě (587 m) se nachází 24 metrová rozhledna, která nahradila někdejší rozhlednu dřevěnou z rozhraní 30. a 40. let 20. století. Je první kamennou rozhlednou, postavenou v republice za posledních sedmdesát let. Rozhledna byla budována celkem tři roky a slavnostně otevřena na podzim 2004. Z jejího vrcholu zhlédnete široké okolí – hornaté pohoří Chřiby s hradem Buchlovem a Barborkou, Hostýnské hory s dominantním Hostýnem a Kelčským Javorníkem, údolí řeky Moravy, které uzavírají Bílé Karpaty s Velkou Javořinou. Jako na dlani máte zvlněnou krajinu směrem k Brnu, roviny Hané, Kroměříž a na obzoru Oderské vrchy, někdy i Nízký a Hrubý Jeseník. Nejlépe se k rozhledně dostanete značenou lesní cestou i cyklostezkou směrem od Bunče (cca 4 km). Otevírací doba: od 1. dubna do 30. října: středa až neděle 10.00 – 16.00, červenec až srpen 10.00 – 19.00. Více na www.rozhledny.wz.cz/Brdo.htm

 


morava

Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uh.Hradiště – národní kulturní památka se základy velkomoravského kostela a pohřebištěm, prošel celkovou modernizací. Archeologické nálezy z regionu i život Slovanů přibližuje pomocí atraktivní multimediální expozice s dobově oblečenými figurinami v životní velikosti, které představují výjevy ze života předků, včetně vzácných šperků, pracovních nástrojů atd. Archeologické výzkumy probíhají ve Starém Městě již déle než století. Muzejní expozice, která odpovídá současným výstavním trendům doplňuje film, elektronický průvodce i počítačové animace. Více na www.slovackemuzeum.cz