cimburk

Hrad Cimburk ve Chřibech nedaleko městečka Koryčan byl vybudován Bernardem z Cimburka na počátku 14. století. Ve své době patřil k významným stavbám, provedeným v tehdejším módním francouzském stylu. Po několika desetiletích se stal majetkem moravského markraběte Jana Jindřicha a za Viléma z Víckova, v první polovině 16. století, byl komplexně přestavěn. Ještě po polovině 17. století se dočkal rozšíření, ale již roku 1705 byl opuštěn a během několika desetiletí se proměnil ve zříceninu. V posledních letech je Cimburk udržován občanským sdružením Polypeje z Brna. Během letní sezóny jsou tu k vidění různé koncerty a programy. Více na www.cimburk.eu .

 

velehrad

Románský a raně gotický cisterciácký konvent na Velehradě byl vybudován na počátku 13. století v blízkosti někdejšího jednoho z velkomoravských center, Starého Města – Veligradu. V roce 1421 byl vypálen moravskými husity, sídlícími na ostrově řeky Moravy nedaleko vsi Nedakonic. Později byl obnoven a v 17. a 18. století barokně přestavěn. Ke zrušení kláštera došlo za císaře Josefa II. Následujících oprav se dočkal na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století. Dnes je Velehrad významným poutním místem s volně přístupnou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv.Cyrila a Metoděje (národní kulturní památka) a zajímavým podzemním lapidáriem. Více na www.velehradinfo.cz.

 

hradiste

Město Uherské Hradiště bylo založeno roku 1257 králem Přemyslem Otakarem II. k ochraně jihovýchodní zemské hranice proti častým vpádům nepřátel českého státu. Původní pevnost s několikerými hradbami, věžemi a vodními kanály a s kolem protékající řekou Moravou tvořila dvě prostorná náměstí s přiléhajícími ulicemi. Městské opevnění bylo zdokonalováno dalšími věžemi a bastiony až do 18. století. Po zrušení pevnosti se město rozšířilo a k jeho rozkvětu postupně docházelo od konce 19. století, kdy tu vyrostly významné budovy a úřady. Vedle dvou kostelů je zde k vidění rekonstruovaný areál reduty, bývalý františkánský klášter, Slovácké muzeum s barokní galerií a další. Kolorit Uherského Hradiště doplňují staré měšťanské domy, stará a nová radnice, kašny, morový sloup a v neposlední řadě i proslulé vinné sklípky v městské části Mařatice. Více na www.uherske-hradiste.cz